یادگیری زبان انگلیسی را با ما آغاز کنید

از امروز در کلاس های آموزشی ما شرکت کنید، یا با تماس با کارشناسان ما از خدمات مشاوره‌ای رایگان بهره‌مند شوید تا با فضای آموزشی بیشتر آشنا شوید.
اشتراک 1 ماهه

اشتراک 1 ماهه

2,000,000 ریال 2,600,000 ریال

30-روز

حق عضویت

تشخیص صدا

4-جلسه

کلاس مکالمه عمومی

آزمون تعیین سطح

دسترسی نامحدود
اشتراک 14 روز

اشتراک 14 روز

900,000 ریال 1,400,000 ریال

14-روز

حق عضویت

تشخیص صدا

2-جلسه

کلاس مکالمه عمومی

آزمون تعیین سطح

دسترسی نامحدود
اشتراک 3 ماهه

اشتراک 3 ماهه

4,300,000 ریال 4,800,000 ریال

90-روز

حق عضویت

تشخیص صدا

12-جلسه

کلاس مکالمه عمومی

آزمون تعیین سطح

دسترسی نامحدود
کلاس عمومی

کلاس عمومی

کلاس مکالمه عمومی

200,000 ریال

کلاس مکالمه عمومی